Rozmiar tekstu

Historia i cel Stowarzyszenia „SONAR”


Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONAR” powstało w maju 2009 roku. Założyli je członkowie głogowskiego koła rozwiązanego w roku 2008 Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, którzy pomimo zakończenia istnienia DZINR pragnęli kontynuować swą aktywność społeczną.

Stowarzyszenie „SONAR” jest jedyną w Głogowie organizacją skupiającą osoby dotknięte problemem niepełnosprawności ruchowej. Podstawą jego działalności jest praca społeczna członków, a głównym celem rozwiązywanie codziennych problemów trapiących to środowisko.

Oprócz comiesięcznych spotkań integracyjnych organizujemy m.in. zawody sportowe, wycieczki poza Głogów, konkursy fotograficzne. Prowadzimy również Klub Środowiskowy Dla Osób Niepełnosprawnych oraz wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego.

Jednym z ważniejszych kierunków naszej działalności jest kształtowanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie szeroko pojętych problemów ludzi niepełnosprawnych oraz współpraca na tym polu z organami samorządu lokalnego.