Rozmiar tekstu

Deklaracja Członkowska


Każdego kto w jakimkolwiek stopniu dotknięty jest dysfunkcją narządu ruchu zapraszamy na spotkania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONAR”.
Aby stać się członkiem „SONAR-u” należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia wypełnioną Deklarację Członkowską oraz dołączyć do niej kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 2 zdjęcia w formacie 3,5x4,5cm.
Członkiem „SONAR-u” może zostać również osoba pełnosprawna – jest ona wtedy członkiem wspierającym. W tym przypadku wymagane jest złożenie wypełnionej Deklaracji Członkostwa oraz 2 zdjęć w formacie 3,5x4,5cm.

Czystą Deklarację Członkowską można otrzymać w siedzibie naszego Stowarzyszenia lub pobrać ze strony.

Pobierz Deklarację Członkowską