Rozmiar tekstu

Marsz Integracyjny Osób Niepełnosprawnych

W dniu 25 maja 2011r. odbył się w naszym mieście, po raz kolejny, Marsz Integracyjny Osób Niepełnosprawnych. Około 200 osób niepełnosprawnych i seniorów wyruszyło spod Ratusza Miejskiego w kierunku pomnika Jana Pawła II – Biblioteki Świętego Pielgrzyma. Tam odczytana została i złożona na ręce uczestniczących w Marszu przedstawicieli władz miasta i powiatu – wiceprezydenta Leszka Szulca oraz wicestarosty Grzegorza Aryża – odezwa zawierająca 9 postulatów. Postulaty te zostały opracowane przez głogowskie organizacje pozarządowe skupiające w swych szeregach osoby niepełnosprawne i starsze.

Wśród postulatów są między innymi: ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów, utworzenie punktów podawania chemii dla chorych na nowotwory, kontynuowanie akcji „Miasto bez barier” i dostosowanie dla niepełnosprawnych hali sportowej, muzeum, sądu, prokuratury, starostwa, dworca PKP, poczty i bankomatów. Uczestnicy marszu postulowali także za utworzeniem centrum dla organizacji pozarządowych, utworzeniem toalety publicznej, dostępnej dla niepełnosprawnych, postawieniem dodatkowych ławek w parkach miejskich, zamontowaniem sygnalizacji dźwiękowej na ul. Wojska Polskiego.

Po odczytaniu odezwy wiceprezydent Szulc powiedział do zgromadzonych: „Mam dla was dobre wieści. Odpowiednia toaleta publiczna, z wszelkimi wygodami, nowoczesna, stanie niebawem w okolicy ul. Poczdamskiej i pomnika Dzieci Głogowskich. Myślimy także o utworzeniu na dworcu PKP centrum dla organizacji pozarządowych z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Zjazdy z chodników i sygnalizację będziemy tworzyli na bieżąco”. Również wicestarosta Aryż przekazał pewną informację: „Ja też mam dobre wieści dla państwa. Właśnie otrzymaliśmy 216 tys. zł z PFRON-u, te pieniądze na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

„Akcja ta miała na celu przypomnienie wspaniałej głogowskiej społeczności o naszym istnieniu, przybliżeniu jej naszych problemów, a włodarzom miasta i powiatu zapoznanie się z naszymi oczekiwaniami i nadziejami na rozwiązanie lub zmniejszenie uciążliwości związanymi z niepełnosprawnością, przewlekłą lub nieuleczalną chorobą” – powiedział Mieczysław Zajączkowski, prezes Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie. Mamy nadzieję, że cel ten został osiągnięty.

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy

Cytat


"Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoją ciszę i swoje natchnienia."

(Albert Camus)

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości