Rozmiar tekstu

Zaproszenie do udziału w Programie "E-szansa"

Nasze Stowarzyszenie otrzymało informację o Programie „E-szansa”, którego organizatorem jest Fundacja „Dzieci – Dzieciom” wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Przekazujemy zatem członkom „SONAR-u” a także wszystkim osobom z dysfunkcją narządu ruchu, które odwiedzą naszą stronę, zaproszenie do uczestnictwa w tymże Programie.

Program „E-szansa” to propozycja wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu umiejętności posługiwania się komputerem, dającym możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL Core). Poza tym podczas dwóch dwutygodniowych zjazdów stacjonarnych przewidziane są również zajęcia rehabilitacji ruchowej, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, spotkanie z doradcą zawodowym oraz kurs multimedialny w zakresie współtworzenia Internetowej Telewizji Niepełnosprawnych (ITN).

Jak już wcześniej wspomnieliśmy adresatami Programu „E-szansa” są osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (zwłaszcza z niepełnosprawnością fizyczną) wraz z opiekunami (zależnie od stanu zdrowia i sprawności ruchowej). Warunkiem uczestnictwa jest także ukończony 16 rok życia.
W zaproszeniu znajduje się informacja, że Program kierowany jest głównie do mieszkańców terenów wiejski, jednak osoby zamieszkałe w miastach jak najbardziej mogą również brać w nim udział.

Za uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie nie ponoszą żadnych kosztów.
Program „E-szansa” jest elementem projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej umieszczamy przekazane nam przez Fundację „Dzieci – Dzieciom” zaproszenie skierowane do osób niepełnosprawnych, informacje o poszczególnych propozycjach Programu „E-szansa” oraz materiały rekrutacyjne dla potencjalnych uczestników.

Zaproszenie
Agenda szkolenia
Program Warsztatów Multimedialnych
Kwestionariusz zgłoszenia
Test wstępny ECDL Core

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy

Cytat


"Zostałem niepełnosprawny na całe życie, ale na szczęście moja dusza nie jest niepełnosprawna."

(autor anonimowy)

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości