Rozmiar tekstu

Nowy Zarząd "SONAR-u"

Informujemy, że w dniu 30 marca 2012r., w ramach Walnego Zgromadzenia, odbyły się wybory Zarządu Stowarzyszenia „SONAR”.
Spośród siedmiu zgłoszonych kandydatów, w wyniku tajnego głosowania, w skład Zarządu weszło pięć osób:
Norbert Penza – prezes,
Tamara Łukijańczuk – wiceprezes,
Włodzimierz Wawryszewicz – skarbnik,
Ewa Smorawińska – sekretarz,
Marta Wanisławczyk – członek Zarządu.

Jak widać trzy pierwsze osoby zostały wybrane ponownie i powierzono im takie same funkcje – świadczy to z pewnością o uznaniu wobec ich dotychczasowej działalności.

Wszystkim gratulujemy zaufania, jakim zostali obdarzeni oraz życzymy siły i skuteczności w podejmowaniu nowych zadań, a także osobistej satysfakcji ze służby na rzecz „sonarowców” :)

Dziękujemy również członkom Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w zebraniu.

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy

Cytat


"Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoją ciszę i swoje natchnienia."

(Albert Camus)

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości