Rozmiar tekstu

Oceniamy przyjazność Biur Obsługi Klienta PGNiG dla ON

W marcu br. Stowarzyszenie „SONAR”, we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA Dolnośląskim Oddziałem Obrotu Gazem, dokonało oceny dostępności dla osób niepełnosprawnych Biur Obsługi Klienta tej firmy.
W czasie naszej akcji odwiedziliśmy 15 placówek na terenie całego województwa dolnośląskiego i części województwa lubuskiego. Plonem tych działań było zebranie wielu cennych spostrzeżeń i bogatego materiału fotograficznego.
Jako osoby borykające się na co dzień z różnymi barierami odnotowaliśmy również kilka utrudnień. Z zadowoleniem natomiast zaobserwowaliśmy starania PGNiG zmierzające do usprawnienia obsługi klienta niepełnosprawnego.
Mamy nadzieję, że nasza wspólna akcja przyczyni się do dalszego ułatwienia kontaktów ON z całą spółką gazową.

Chcielibyśmy, aby także inne firmy i instytucje poszły w ślady PGNiG.

Dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie za pomoc w realizacji projektu.

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy

Cytat


"Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoją ciszę i swoje natchnienia."

(Albert Camus)

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości