Rozmiar tekstu

Obchody Światowego Dnia Inwalidy

W dniu 19.05.2012r., w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizował uroczyste spotkanie w Restauracji „Pasjonata” pod hasłem „Wspierajmy osoby niepełnosprawne w pełnieniu ról społecznych i gospodarczych”.

Hasło tegorocznego święta miało szczególny wydźwięk, gdyż wśród zaproszonych gości było wielu przedstawicieli władz i instytucji: Poseł na Sejm RP – Ewa Drozd, Sekretarz Gminy Miejskiej Głogów – Mirosław Strzęciwilk, Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Starostwo Powiatowe) – Agnieszka Dyk, Radny Rady Miejskiej w Głogowie – Zbigniew Sienkiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie – Krystyna Matecka-Olejniczak. Osoby te z pewnością mogą mieć niemały wpływ na kreowanie rzeczywistości, w jakiej niepełnosprawni funkcjonują na co dzień.
Na uroczystości obecni byli także delegaci głogowskich organizacji pozarządowych: Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Osób Niedosłyszących „Ton”, Stowarzyszenia „Odonis”, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. oraz naszego Stowarzyszenia „SONAR”.

Po części oficjalnej, podczas której każdy z zaproszonych gości mógł zabrać głos, rozpoczęła się zabawa – wśród śpiewu chóru „Krzepowiacy” i tańca przy akompaniamencie zespołu muzycznego, wszyscy uczestnicy spotkania spędzili mile ten sobotni wieczór.

Takie uroczystości są niewątpliwie potrzebne, dają bowiem możliwość pobycia razem, wyjścia z pewnej formy izolacji. Jednak największą radość przyniósłby niepełnosprawnym fakt stanięcia się integralną częścią społeczeństwa… I z taką nadzieją związane były tegoroczne obchody Światowego Dnia Inwalidy.

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy

Cytat


"Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka."

(Jan Paweł II)

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości