Zaproszenie do udziału w Programie "E-szansa"

Nasze Stowarzyszenie otrzymało informację o Programie „E-szansa”, którego organizatorem jest Fundacja „Dzieci – Dzieciom” wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Przekazujemy zatem członkom „SONAR-u” a także wszystkim osobom z dysfunkcją narządu ruchu, które odwiedzą naszą stronę, zaproszenie do uczestnictwa w tymże Programie.

Program „E-szansa” to propozycja wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu umiejętności posługiwania się komputerem, dającym możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL Core). Poza tym podczas dwóch dwutygodniowych zjazdów stacjonarnych przewidziane są również zajęcia rehabilitacji ruchowej, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, spotkanie z doradcą zawodowym oraz kurs multimedialny w zakresie współtworzenia Internetowej Telewizji Niepełnosprawnych (ITN).

Jak już wcześniej wspomnieliśmy adresatami Programu „E-szansa” są osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (zwłaszcza z niepełnosprawnością fizyczną) wraz z opiekunami (zależnie od stanu zdrowia i sprawności ruchowej). Warunkiem uczestnictwa jest także ukończony 16 rok życia.
W zaproszeniu znajduje się informacja, że Program kierowany jest głównie do mieszkańców terenów wiejski, jednak osoby zamieszkałe w miastach jak najbardziej mogą również brać w nim udział.

Za uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie nie ponoszą żadnych kosztów.
Program „E-szansa” jest elementem projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej umieszczamy przekazane nam przez Fundację „Dzieci – Dzieciom” zaproszenie skierowane do osób niepełnosprawnych, informacje o poszczególnych propozycjach Programu „E-szansa” oraz materiały rekrutacyjne dla potencjalnych uczestników.

Zaproszenie
Agenda szkolenia
Program Warsztatów Multimedialnych
Kwestionariusz zgłoszenia
Test wstępny ECDL Core